XXIX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

19-21 listopada 2021 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

REJESTRACJA PLAKATÓW NA SESJĘ PLAKATOWĄ XXIX MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ MAŁYCH ZWIERZĄT PSLWMZ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 
Podczas tegorocznego XXVII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt organizowanego w dniach 15 - 17 listopada 2019 roku w Centrum Kongresowym DoubleTree by Hilton w Łodzi ul. Łąkowa 29, będzie zorganizowana Sesja plakatowa. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich badań, obserwacji, opisów przypadków, doświadczeń klinicznych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych z dziedziny medycyny weterynaryjnej małych zwierząt oraz funkcjonowania zakładów leczniczych dla małych zwierząt w formie plakatu na naszym Kongresie.
 
Sesja plakatowa przewidziana jest w dniu 17 listopada 2019 roku w godzinach 1245 – 1315.
Streszczenia plakatów muszą być nadesłane do dnia 1 października 2019 roku za pośrednictwem formularza online.

Streszczenie plakatu może maksymalnie zawierać 3 200 znaków łącznie ze spacjami. O zakwalifikowaniu plakatu na Kongres autor/autorzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia 8 października 2019 roku. Streszczenia zakwalifikowanych plakatów zostaną opublikowane w materiałach kongresowych.
Wymagane jest, aby przynajmniej jeden z autorów plakatu był zarejestrowanym uczestnikiem Kongresu. Prezentacja plakatu jest niezbędnym warunkiem przyjęcia plakatu na Kongres, a przynajmniej jeden z autorów musi być obecny w trakcie trwania Sesji plakatowej. Dopuszcza się, aby jeden autor prezentował maksymalnie 2 plakaty.
Podczas sesji plakatowej autorzy zostaną poproszeni o przedstawienie prezentowanych plakatów. Spośród autorów prezentujących plakaty zostanie rozlosowana 1 bezpłatna wejściówka wraz z bankietem na przyszłoroczny Kongres PSLWMZ.

SPECYFIKACJE ZGŁOSZONEGO PLAKATU

 

Język

polskiMaksymalny rozmiar

Wielkość czcionek

 

Wielkość przesłanego pliku

elektronicznego z plakatem

Portret: A0  (1189 X 841). Plakaty nie mogą przekraczać tych rozmiarów.

Tekst co najmniej 20pkt, nagłówki co najmniej 36pkt, tytuł plakatu 180pkt. Nie należy używać czcionek ozdobnych

  
Max. 12 MB, .doc

Tytuł

W nagłówku plakatu, pierwsza litera każdego słowa pisana z dużej litery.

Autorzy

Wymienić z dużej litery, NAZWISKO, INICJAŁY, podkreślić nazwisko osoby prezentującej. Podać instytucję, wydział/dział, miejscowość, kraj.

Logo

Autorzy mogą wstawić logo instytucji, w której pracują, i/lub instytucji, która wspiera projekt finansowo.

Adres

Pani, pan, stopień naukowy, imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail.

Część główna


Cele, materiał i metody, wyniki wraz z podsumowaniem danych statystycznych oraz wnioskami za pomocą tekstu, wykresów i liczb.

 
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję