XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

17-19 listopada 2023 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

REJESTRACJA PLAKATÓW NA SESJĘ PLAKATOWĄ XXX JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ MAŁYCH ZWIERZĄT PSLWMZ

 
Podczas tegorocznego XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt organizowanego w dniach 17 - 20 listopada 2022 roku w Centrum Kongresowym DoubleTree by Hilton w Łodzi ul. Łąkowa 29, będzie zorganizowana Sesja plakatowa. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich badań, obserwacji, opisów przypadków, doświadczeń klinicznych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych z dziedziny medycyny weterynaryjnej małych zwierząt oraz funkcjonowania zakładów leczniczych dla małych zwierząt w formie plakatu na naszym Kongresie.
 
Sesja plakatowa przewidziana jest w dniu 20 listopada 2022 roku w godzinach 1035 – 1105.

Streszczenia plakatów muszą być nadesłane do dnia 14 października 2022 roku za pośrednictwem dostępnego poniżej formularza online.

Streszczenie plakatu należy przygotować w języku polskim lub języku angielskim, w formacie .doc. lub docx. Plik z streszczeniem nie może przekraczać 12 MB, należy go załączyć do formularza rejestracyjnego

Zgłoszenie pracy (streszczenie) musi zawierać następujące informacje:
  • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
  • autora/ów;
  • adres e-mail osoby prezentującej;
  • numer telefonu osoby prezentującej;
  • afiliację autorów (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj);
  • określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy;
  • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski, piśmiennictwo);
  • akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PSLWMZ.

W treści streszczenia nie powinny być umieszczane ryciny, tabele, diagramy, wykresy ani zdjęcia. Objętość streszczenia nie może przekraczać 3200 znaków (ze spacjami).

Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.

Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów.
O zakwalifikowaniu plakatu na Kongres autor/autorzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia 21 października 2022 roku. Streszczenia zakwalifikowanych plakatów zostaną opublikowane w materiałach kongresowych.

Wymagane jest, aby przynajmniej jeden z autorów plakatu (prezentujący plakat) był zarejestrowanym uczestnikiem Kongresu. Prezentacja plakatu jest niezbędnym warunkiem przyjęcia plakatu na Kongres, a w trakcie trwania Sesji Plakatowej oczekujemy każdorazowo obecności osoby prezentującej plakat oraz w miarę możliwości pozostałych autorów plakatu przy swoich plakatach.

Jeden uczestnik (prezentujący plakat) może prezentować wyłącznie jeden plakat, mimo iż może być autorem/współautorem kilku plakatów.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI PLAKATOWEJ XXX JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU PSLWMZ

SPECYFIKACJE ZGŁOSZONEGO PLAKATU

 

Język

polski lub angielski

forma:

papierowa

format:

A0 tj. szerokość 841 mm x wysokość 1189 mm,

układ:

pionowy

wielkość czcionek:

tekst - co najmniej 20 pkt, nagłówki - co najmniej 36 pkt, tytuł plakatu - 180 pkt - nie należy używać czcionek ozdobnych;

tytuł:

w nagłówku plakatu, należy napisać cały tytuł z dużych liter.
Tytuł musi być podany w języku polskim i angielskim;

autorzy:

należy wymienić z dużej litery - NAZWISKO, INICJAŁY,
tytuł naukowy, podkreślić nazwisko osoby prezentującej, ponadto należy podać instytucję, wydział/dział, miejscowość, kraj autorów;

logo:

autorzy mogą wstawić logo instytucji, w której pracują, i/lub
instytucji, która wspiera projekt finansowo;

Część główna


Cele, materiał i metody, wyniki wraz z podsumowaniem danych statystycznych oraz wnioskami za pomocą tekstu, wykresów i liczb.

 
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję