XXVI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

23-25 listopada 2018 r. w Łodzi
Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – w 2001 roku uzyskała tytuł lekarza weterynarii. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunek: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia.
W latach 2001 – 2004 pracowała w lecznicy dla zwierząt jako praktykujący lekarz weterynarii.
Od ponad 14 lat pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dnia 1 marca 2017 roku została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.
Aktualnie zajmuje się tworzeniem przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, w tym w szczególności w zakresie przepisów dotyczących produktów leczniczych weterynaryjnych na poziomie krajowym i europejskim. Brała udział jako uczestnik oraz wykładowca w wielu warsztatach, konferencjach związanych z zagadnieniami dotyczącymi farmacji weterynaryjnej.
Prywatnie miłośniczka tańca i wspinaczki wysokogórskiej.
Dyrektor Kliniczny, Fitzpatrick Referrals Oncology and Soft Tissue, Guilford, Wielka Brytania
Profesor, chirurg onkologiczny, Szkoła Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Surrey, Guildford, Wielka Brytania.
Ukończył weterynarię w Cambridge Vet School w 1997 roku, następnie przez dwa lata pracował w ogólnej praktyce weterynaryjnej, aby powrócić do Cambridge jako rezydent chirurgii miękkiej i onkologii.
W 2005 roku rozpoczął 12-miesięczne stypendium w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Animal Cancer Centre Stanowego Uniwersytetu Colorado, a następnie został zatrudniony w College of Veterinary Medicine University of Florida, w Katedrze Onkologii, zostając jej kierownikiem w 2011 roku.
Nick jest byłym Prezesem Veterinary Society of Surgical Oncology i jest członkiem Komitetu Założycielskiego z ramienia chirurgów onkologicznych. Jest specjalistą European College of Veterinary Surgeons (2003) i American College of Veterinary Surgeons (2009). Jest także jedynym chirurgiem w Wielkiej Brytanii, który ukończył jednocześnie specjalizację z onkologii chirurgicznej i chirurgii małych zwierząt.
W 2014 roku dołączył do Fitzpatrick Referrals jako Dyrektor Kliniczny Szpitala Onkologii i Chirurgii Tkanek Miękkich.
Od 1985 roku jest nauczycielem akademickim w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 1996 roku jest właścicielem Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej TEST w Lublinie. W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych. Specjalizację z chirurgii zwierząt zdobył w 1997 roku. W 2005 roku na podstawi monografii „Badania nad rozpoznawaniem i leczeniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów” otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego o specjalności chirurgia i okulistyka. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2014 roku. Jest członkiem PTNW, PSLWMZ a także European Society of Veterinary Ophthalmology oraz East European Society of Veterinary Ophthalmology (EESVO). Był członkiem założycielem EESVO, PSLWMZ i Sekcji okulistycznej tego stowarzyszenia. Prof. Ireneusz Balicki jest członkiem Zarządu EESVO. Jest autorem ponad 140 publikacji z zakresu okulistyki, anestezjologii i chirurgii weterynaryjnej. Prowadzi liczne szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmują zagadnienia z dziedziny okulistyki weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób rogówki, wad wrodzonych narządu wzroku oraz optycznej koherentnej tomografii.
W 2009 roku ukończył biologię ze specjalizacją z biochemii, biologii komórki i fizjologii molekularnej roślin na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.
Przez następne 5 lat pracował jako asystent naukowy w Instytucie Fizjologii Molekularnej Roślin w Würzburgu.
Od połowy 2014 roku pracuje w zespole LABOKLIN w dziale biologii molekularnej. W dziale LABOGEN odpowiada głównie za określanie pochodzenia, profilowanie DNA i testy genetycznych predyspozycji rasowych.
DVM, Diplomate ACVIM (Internal Medicine and Oncology)
Jest współautorem powszechnie znanego podręcznika “Choroby wewnętrzne małych zwierząt”, a także autorem ponad 350 publikacji i rozdziałów w książkach z zakresu medycyny weterynaryjnej.
Przez 12 lat był profesorem chorób wewnętrznych i onkologii na Ohio State University, oraz przez 5 lat na Buenos Aires University.
Jest uznanym międzynarodowo ekspertem w dziedzinach hematologii, onkologii chorób autoagresywnych i chorób wektorowych. Szczególnie bliskie są mu zagadnienia medyczne dotyczące Greyhoundów.
Dr Couto, jako jeden z nielicznych lekarzy weterynarii na świecie jest podwójnie dyplomowanym specjalistą DACVIM (Diplomate, American College of Veterinary Internal Medicine) w zakresie onkologii i chorób wewnętrznych.
Obecnie jest jednym z dziesięciu specjalistów AAHA (American Animal Hospital Association) w klinice referencyjnej Metzger Animal Hospital w Pensylwanii. Prowadzi także własną platformę konsultacyjną - Couto Veterinary Consultants.
Uzyskała dyplom lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Utrecht University w Holandii. Początkowo kilka lat pracowała w prywatnej praktyce weterynaryjnej, by następnie wrócić na Katedrę Nauk Klinicznych Zwierząt Towarzyszących (Department of Clinical Sciences of Companion Animals) oraz odbyć staż i rezydenturę z zakresu chorób wewnętrznych. Obecnie pracuje jako specjalista chorób wewnętrznych, szczególnie zajmując się nefrologią i urologią zwierząt towarzyszących. Do jej obowiązków należą: opieka nad pacjentami kliniki, edukacja (po)dyplomowa oraz uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących chorób i regeneracji nerek. Ponadto współpracuje z kilkoma międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi członków zainteresowanych chorobami nerek zwierząt towarzyszących (IRIS*, ESVNU** and WSAVA*** Renal Standardization Group oraz ich centrum European Veterinary Renal Pathology Service (EVRPS).

*IRIS (international renal interest society: www. IRIS-kidney.com)
**ESVNU (European Society of Veterinary Nephrology and Urology: www. ESVNU.org)
*** WSAVA (World Small Animal Veterinary Association: www.WSAVA.org)
BSc (Hons), BVM&S, CertGP(SAM), CertGP(BPS), MBA, MSc(Psych), MRCVS
Lekarz weterynarii - klinicysta, konsultant i coach

Brian Faulkner ukończył Edinburgh Vet School w 1995 r., a następnie pracował w lecznicy weterynaryjnej o profilu mieszanym. W latach 2000-2001 odbył studia w Nottingham Business School uzyskując dyplom MBA. W latach 2002-2009 założył, rozwinął, a następnie z sukcesem sprzedał sieć lecznic weterynaryjnych w Suffolk. Otrzymał tytuł Lekarza Weterynarii Roku w 2008 przyznany przez klientów Petplan-UK, rok wcześniej zajął w tym plebiscycie drugie miejsce.

Przedstawiciel weterynaryjny ds. relacji z mediami i PR w firmie Petplan Pet Insurance. W 2009 roku uzyskał tytułu magistra w zakresie praktycznej psychologii pozytywnej.
W 2010 roku prezes Klubu Mówców Speakeasy w Ipswich, Suffolk.
W chwili obecnej Brian pracuje przez 3 dni w tygodniu we własnej lecznicy małych zwierząt. W trakcie swojej 20-letniej kariery współpracował z ponad 250 praktykami weterynaryjnymi jako lekarz klinicysta, konsultant i coach.
W 2017 roku prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Weterynaryjnych (UK Society of Practising Veterinary Surgeons). Honorowy wykładowca w zakresie przedsiębiorczości na Uniwersytecie Nottingham.
Wiceprezes do spraw biznesowych w European School of Veterinary Postgraduate Studies (Europejska szkoła studiów podyplomowych w zakresie weterynarii). Członek Komitetu doradczego ds. klinicznych portalu Pawsquad świadczącego internetowe usługi weterynaryjne. Stały wykładowca wielu krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji weterynaryjnych (w Wielkiej Brytanii - BSAVA, LVS, SPVS I BVA oraz za granicą - Southern European Veterinary Congress w Barcelonie, Atlantic Coast Veterinary Conference w New Jersey, SCIVAC Congress we Włoszech, REVET w Lizbonie).
W 2011 roku zwycięzca konkursu mów humorystycznych organizowanego w Wielkiej Brytanii i Irlandii przez międzynarodową organizację mówców i liderów Toastmasters International.
W kwietniu 2017 roku pozyskał fundusze w wysokości 120,000 £ dla Szpitala Zwierzęcego w Brooke (Brooke Animal Hospital) biorąc udział w ciągu 10 dni w 10 maratonach organizowanych w różnych miastach Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Kieruje Zakładem Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia związane z chirurgią tkanek miękkich. Opracował nowe metody lub zmodyfikował wiele istniejących sposobów rozpoznawania lub chirurgicznego leczenia chorób u małych zwierząt. W sposób szczególny zajmował się zagadnieniami związanymi z leczeniem chorób gruczołu krokowego, chirurgią onkologiczną, chirurgią przepony miednicy, narządów klatki piersiowej, naczyń krwionośnych i układu nerwowego u psów i kotów. W tym zakresie opublikował 127 oryginalnych prac twórczych. Ponadto jest redaktorem trzech tomów podręcznika: „Chirurgia Małych Zwierząt”.
Od początku pracy naukowej uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ponadto prowadzi zajęcia ze słuchaczami Podyplomowego Studium Specjalizacji Małych Zwierząt przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Specjalizacji z Chirurgii Weterynaryjnej przy Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Organizował lub współorganizował liczne warsztaty, konferencje, kursy i szkolenia dla lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Weterynaria po Dyplomie”.
Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1992 roku.Obronił pracę doktorską w 1995 roku i otrzymał tytuł specjalisty chirurga weterynaryjnego w 1997 roku. Od 2009 roku Fellow Academy of Veterinary Dentistry, od 2015 roku członek American Veterinary Dental College i European Veterinary Dental College. Obecnie jest Prezydentem European Veterinary Dental College. Autor ponad 120 publikacji i prezentacji z zakresu chirurgii szczękowej i stomatologii małych zwierząt. Co roku wykonuje kilkaset procedur operacyjnych z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowej małych zwierząt.
Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej.
Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 r. Rozprawę doktorską obronił w 2014 r. Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął staż rezydencji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge. Po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny. W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology. Uczestniczył w licznych projektach badawczych – jest autorem 13 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Psycholog zwierząt, behawiorysta – specjalizacja koty, instruktor szkolenia psów. Specjalizuje się w terapii zaburzeń zachowania psów i kotów. Od 2011 roku pracuje jako technik weterynarii, a jej zainteresowania zawodowe to neurologia małych zwierząt.
Jest współautorem i wykładowcą na rocznym kursie na UW: Kot – zachowania prawidłowe i zaburzenia zachowania. Prowadzi wykłady dla techników weterynarii i seminaria na tematy związane z behawiorem kotów i dobrostanem zwierząt. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego, European Society of Clinical Veterinary Ethology oraz Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Na stałe współpracuje z Przychodnią Weterynaryjną „Przy Królikarni” w Warszawie.
Ukończyła studia weterynaryjne na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium zaczynając tam pracę jako asystentka, a następnie jako starszy lekarz. W latach 2001-2003 była profesorem nadzwyczajnym w zakresie interny w Katedrze Chorób Małych Zwierząt na University of Georgia, Athens, USA. Od 2003 roku kieruje Katedrą Interny i Kliniką Małych Zwierząt na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.
Główną dziedziną jej zainteresowań badawczych są choroby zakaźne kotów i psów, w szczególności wirusowe infekcje kotów, farmakoterapia przeciwwirusowa oraz choroby przenoszone przez stawonogi u psów.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalista radiolog. Prowadzi Pracownię Diagnostyki Obrazowej w Klinice dr n. wet. Dariusza Niedzielskiego we Wrocławiu. Asystent w Zakładzie Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykładowca w ramach studium specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach branżowych dla lekarzy weterynarii.
Specjalista chorób psów i kotów.
W 1994 r. ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, na którym przez 20 lat pracował w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W 2005 r. obronił pracę doktorską z zakresu onkologii weterynaryjnej. Aktualnie pracuje we własnej przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu. Od 20 lat zajmuje się chemioterapią chorób nowotworowych. Odbywał staże zagraniczne w specjalistycznych weterynaryjnych ośrodkach onkologicznych w Holandii, na Słowenii i w USA. Jest autorem ponad 100 publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych i popularyzatorskich, a także podręczników akademickich z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych oraz, przede wszystkim, onkologii weterynaryjnej. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu onkologii psów i kotów. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Redaktor naczelny czasopisma Weterynaria w Praktyce. Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Pomysłodawca i współorganizator Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim oraz Samochodowych Rajdów Lekarzy Weterynarii „Vet off Road”.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 1997 roku zajmuje się rozwiązywaniem problemów behawioralnych i leczeniem zaburzeń zachowania u psów i kotów. Odbyła praktyki kliniczne u specjalistów w Belgii, Wielkiej Brytanii i USA. W 2000 roku uzyskała dyplom specjalisty lekarza weterynarii - behawiorysty przyznawany przez Écoles Nationales Vétérinaires Françaises (Państwowe Wyższe Szkoły Weterynaryjne Francji). Prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie medycyny behawioralnej w Polsce i za granicą. Członek European Society for Veterinary Clinical Ethology (od 1995 r.) i Zoo-Psy (od 2000 r.). Popularyzuje wiedzę o zachowaniu zwierząt w prasie dla miłośników psów i kotów, brała udział w programach TVP.
Absolwent Akademii Rolniczej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie.
W 1987 roku, lek. wet. Ryszard Iwanicki, po ukończeniu studiów, wyjechał do USA, gdzie odbył staż i pracował w 2 klinikach weterynaryjnych w stanie New Jersey -Shrewsbury Animal Hospital i Garden State Veterinary Specialists.
Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 8 letniego pobytu w Stanach Zjednoczonych dało mu ogromne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu praktyki weterynaryjnej i zainspirowało do stworzenia podobnie funkcjonującej praktyki w Polsce. W ten sposób w 1995 r. powstało Lubelskie Centrum Małych Zwierząt. Dziś LCMZ to ok. 40 osobowy zespół ludzi i kompleks budynków o pow. 800 m2.
Nieustanne podnoszenie standardów świadczonych usług to cel, do którego podąża zespół każdego dnia. Myślą przewodnią jest motto - "Służba człowiekowi przez niesienie pomocy jego zwierzętom". To sprawiło, że jako jedni z pierwszych w Polsce podjęli temat terapii biologicznych w tym terapię komórkami macierzystymi. W 2013 r. telewizja Polsat ogłosiła - jako jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku - zastosowanie przez lekarzy Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt terapii komórkami macierzystymi w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych małych zwierząt.
Podnoszenie poprzeczki w organizacji pracy oraz stosowaniu standardów w opiece nad zwierzętami w LCMZ sprawiły, że od 10 lat jako jedno z nielicznych miejsc w Polsce dysponuje chirurgiem i anestezjologiem do wszystkich zabiegów chirurgicznych przez całą dobę.
Średni personel stanowi dla niego bardzo ważny fundament dobrze funkcjonującej praktyki weterynaryjnej - ponad 70% zespołu w LCMZ stanowi średni personel weterynaryjny.
Kolejną inicjatywą jest krematorium dla zwierząt - funkcjonujące obecnie pod nazwą "Lwie Serce". Od ponad 5 lat propaguje hasło "Z szacunkiem do końca". Kremacja zwierząt zastępuje ogólnie stosowaną utylizację, która jest z trudem akceptowana przez właścicieli małych zwierząt, w tak trudnym dla nich czasie jakim jest odejście ich ukochanego pupila.
Od kilku lat zespół LCMZ prowadzony przez doktora Ryszarda Iwanickiego, to zespół z tzw. sztafetą pokoleń. Zasilony został przez 2 młodych lekarzy, synów doktora Ryszarda Iwanickiego, Jakuba i Mateusza. Oni również swoją karierę weterynaryjną rozpoczęli od stażu w USA i stanowią mocne wsparcie dla całego zespołu.
Od czasu zdobycia tytułu lekarza weterynarii w 1997 roku na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie zajmuje się w swojej pracy klinicznej chorobami nowotworowymi małych zwierząt. Temu też tematowi poświęcił swoją rozprawę doktorską obronioną w 2001 roku oraz liczne wykłady prowadzone dla studentów studiów weterynaryjnych oraz słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. Dr Jagielski brał udział jako organizator, wykładowca oraz uczestnik w licznych onkologicznych spotkaniach weterynaryjnych w kraju i za granicą. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (Sekcja Onkologiczna), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Weterynaryjnej.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończyła w 1998 r. Jest pracownikiem Zakładu Chirurgii Zwierząt Katedry Nauk Klinicznych tej uczelni. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych. Wieloletni sekretarz, obecnie przewodnicząca Sekcji Stomatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Autorka wielu publikacji i doniesień z dziedziny stomatologii weterynaryjnej.
Jako innowator rozpoczynał swoją działalność weterynaryjną od współtworzenia pierwszego w Polsce Weterynaryjnego Banku Krwi im. „Milusia”. Tworzył od podstaw oraz przyczynił się do rozwoju krwiolecznictwa w polskiej medycynie weterynaryjnej, za co w 2005 roku został uhonorowany nagrodą „Serce dla Zwierząt”. Przez wiele lat prowadził laboratorium diagnostyczne- Pracownia Analiz Weterynaryjnych. Od 2012 roku zajmuje się medycyną regeneracyjną ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania komórek macierzystych w terapii chorób ortopedycznych psów, koni i kotów.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunku „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studium szkoły trenerów biznesu „Moderator” we Wrocławiu. Od 2004 roku związana z weterynaryjną branżą farmaceutyczną. Zdobywała doświadczenie w pracy na wielu stanowiskach zarówno w dziale handlowym, jak i w dziale marketingu w 3 międzynarodowych firmach farmaceutycznych: Vetoquinol Biowet, Boehringer Ingelheim, Zoetis. W tym czasie również współpracowała z wieloma agencjami reklamowymi i szkołami trenerów, m.in. z firmą KEREL przy projekcie związanym z merchandisingiem w weterynarii. Od dwóch lat, jako właściciel firmy Vet Optima, zajmuje się wspieraniem placówek weterynaryjnych w działaniach marketingowych, mających na celu ich rozwój i szybkie osiągnięcie zamierzonych celów. Prywatnie jej pasją jest jeździectwo i bieganie, którym poświęca cały swój wolny czas.
W 2009 roku ukończył Technikum Weterynaryjne we Wrześni. W 2009 r. rozpoczął studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Studia na Veterinärmedizinische Universität Wien, Austria, w czasie których odbył kilkunastomiesięczny staż w Anaesthesiology and Perioperative Intensiv-Care Medicine VetMedUni Vienna. Studia na Freie Universität Berlin, Veterinärmedizin oraz staże w Klinice Małych Zwierząt, Koni i Przeżuwaczy. Ko-niec studiów w 2015 r.
Praca zawodowa na samodzielnych stanowiskach na fermach w Polsce i zagranicą oraz w praktykach weterynaryjnych od roku 2007 r. (jeszcze w czasie edukacji w szkole średniej). Uczestnik kilkudziesiąciu kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji za granicą i w Polsce (m.in. kursy ES-VAS, konferencje SEVC, WSAVA, AVA). Od 2006 r. staże/hospitacje kliniczne w kilkunastu lecznicach dla małych i dużych zwierząt. Członkowstwo Association of Veterinary Anesthetists.
Na co dzień pracuje w Klinice Weterynaryjnej „Szmaragdowa 24/7” w Lublinie. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu anestezjologii weterynaryjnej, zarówno zorganizowane grupowo, jak i indywidualnie w Polsce i za granicą.
Specjalista chorób psów i kotów. Studia ukończył w 1978 roku. Jest kierownikiem Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów oraz 4 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt. Prowadzi wykłady dla lekarzy weterynarii. Jest członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji „Choroby psów i kotów”, pełni także funkcję redaktora naczelnego „Weterynarii po Dyplomie” - polskiego wydania „Veterinary Medicine”.
Urodzony 14.02.1960 we Wrocławiu. Studia weterynaryjne na Akademii Rolniczej Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu ukończone w 1984 roku. Studia podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów ukończone w 1990 roku na SGGW w Warszawie oraz z zakresu „Strategie i planowanie biznesu” ukończone w 2010 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizacja z zakresu Choroby Psów i Kotów uzyskana w 1996 roku. Od 1989 roku współwłaściciel przychodni weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zakładem leczniczym dla zwierząt. Wykładowca na wielu szkoleniach i sympozjach z zakresu organizacji pracy i ekonomiki w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Założyciel i członek grupy VETBIZNES prowadzącej szkolenia lekarzy weterynarii z zakresu biznesu weterynaryjnego.
Zoopsycholog.
Po ukończeniu studiów weterynaryjnych szczególnie zainteresowała się etologią i zaburzeniami zachowania zwierząt, co poskutkowało ukończeniem kursów zawodowych zoopsychologa oraz trenera psów.
Własną praktykę zoopsychologiczną prowadzi od 2008 roku. Specjalizuje się w terapii zaburzeń zachowania psów i kotów. Od 2014 roku pracuje jako zoopsycholog w warszawskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Na Paluchu.
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na SGGW w Warszawie. Prowadzi także liczne specjalistyczne szkolenia i seminaria z zakresu etologii, dobrostanu i terapii zaburzeń zachowania zwierząt.
Jest biegłą sądową z zakresu oceny zachowań zwierząt towarzyszących oraz możliwości ich terapii, a także dobrostanu zwierząt towarzyszących.
Specjalista chorób psów i kotów. Pracownik naukowo-dydaktyczny, praktykujący lekarz małych zwierząt. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkołach Weterynaryjnych w Paryżu i Lyonie. Obecnie jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, popularno-naukowych, doniesień kongresowych oraz 2 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt. Prowadzi wykłady i warsztaty praktyczne dla lekarzy – praktyków w ramach konferencji i szkoleń podyplomowych w kraju i za granicą. Ulubionymi subdyscyplinami są kardiologia, urologia, okulistyka, dietetyka oraz zagadnienia dotyczące geriatrii małych zwierząt.
Od października 2013 r. do 2015 r. pełniła funkcję przewodniczącej Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA).
Po ukończeniu w 1998 r. Uniwersytetu w Utrechcie rozpoczęła karierę jako lekarz weterynarii małych zwierząt. Kilka lat później sprzedała swoją klinikę i rozpoczęła pracę jako niezależny kierownik projektu, w nowopowstałej organizacji dla lekarzy zwierząt towarzyszących, Continuous Professional Development (CPD), na Uniwersytecie Utrecht w Holandii.

Dr Megens od wielu lat zajmuje się ogólnozawodową działalnością weterynaryjną, najpierw reprezentując The Netherlands Association for Companion Animal Vets na poziomie europejskim, a następnie jako członek zarządu FECAVA. Obecnie jest członkinią Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) oraz sekcji ds. dobrostanu zwierząt w Federation of Veterinarians of Europe (FVE), w których jest zaangażowana w tematy dotyczące zwierząt towarzyszących. Była odpowiedzialna za pisemne stanowiska FVE / UEVP / FECAVA dotyczące problemu bezpańskich psów, handlu psami, a ostatnio także w zakresie odpowiedzialnej hodowli psów. Na wielu międzynarodowych konferencjach prowadziła wykłady skupiające się na tej tematyce.

Dr Megens zajmuje się w głównej mierze dobrostanem zwierząt towarzyszących. Wiele czasu poświęca na podnoszenie świadomości w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej.
Jest kierownikiem Oddziału Dermatologii w jednej z największych prywatnych klinik w Moskwie. Po ukończeniu Moskiewskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej w 1999 r. pracowała jako lekarz internista, by po pewnym czasie szczególnie skupić swoje zainteresowania na dermatologii weterynaryjnej i immunologii. Od około 13 lat zajmuje się pacjentami dermatologicznymi. Ze względu na brak w Rosji placówek akredytowanych przez European bądź American College of Veterinary Medicine, w latach 2008-2012 odbyła rezydenturę z dermatologii w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji pod kierunkiem Rosario Cerundolo i trzech innych opiekunów. W 2012 roku została pierwszym specjalistą European College of Veterinary Dermatology w Rosji.
Była prelegentem na ponad 160 krajowych konferencjach weterynaryjnych oraz 4 międzynarodowych kongresach. Prowadziła także kurs dermatologiczny dla lekarzy weterynarii z Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. W 2007 r. otrzymała nagrodę od Rosyjskiego Stowarzyszenia Weterynarii Małych Zwierząt za wkład w rozwój rosyjskiej medycyny weterynaryjnej, a w 2013 r. otrzymała "Złoty Lancet za Profesjonalizm".
Projektant i programista, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Po szkoleniach w Stanach Zjednoczonych kierował wdrażaniem, a następnie projektowaniem systemów klasy ERP. Autor artykułów z zakresu zarządzania, publikowanych w Weterynarii w Praktyce, wykładowca prowadzący warsztaty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zaawansowanych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych czy wykorzystania informatyki w weterynarii. Prowadzi Biuro Rozwiązań Informatycznych, które tworzy oprogramowanie weterynaryjne - najpierw Klinika Weterynaryjna, a ostatecznie Klinika XP. W ciągu dwudziestu lat program został wdrożony w ponad 3900 lecznicach, schroniskach, hurtowniach i laboratoriach w Polsce, Emiratach Arabskich i na Ukrainie.
Urodzona w Niemczech, troje dzieci. W latach 1983 - 1988 studiowała na Uniwersytecie Humboldta uzyskując dyplom. W 1991 roku uzyskała doktorat. Pracowała na Uniwersytecie Humboldta, a później do 2006 roku na Freie Uniwersitat. Obecnie prowadzi referencyjny ośrodek rozrodu w Berlinie, zajmujący się rozrodem u małych zwierząt i embriotransferem u bydła.
W roku 2003 uzyskała europejską specjalizację - Diplomate of the European College of Animal Reproduction ECAR. Członek Komisji Egzaminacyjnej ECAR. W 1992 r. zdobyła specjalizację krajową w Niemczech - rozród zwierząt i sztuczna inseminacja (Fachtierarzt). W 2000 r. odbyła rezydenturę w Stanach Zjednoczonych w Veterinary referral centre, Frazer - Philadelphia/PA.
Publikuje i wykłada na temat neonatologii i pediatrii małych zwierząt, endokrynologii rozrodu, chorób narządu płciowego psów i kotów, statusu mikrobiologicznego noworodków. International speaker - wykładowca wielu konferencji międzynarodowych w tym ESDAR, EVSSAR - Tuluza, Wiedeń, Paryż, Whistler, Budapeszt. Autorka ponad 100 publikacji - oryginalnych przeglądowych w prasie fachowej. Autorka i współautorka 3 książek - Położnictwo zwierząt (1993 r.); Rozród psów (2006 r.); Andrologia (2006 r.). Od 2011 r. urzędowy lekarz weterynarii ds. dobrostanu zwierząt w okręgu Berlin.
Uzyskała dyplom lekarza weterynarii na Uniwersytecie w Bernie, w Szwajcarii w 1997 roku. Na Uniwersytecie w Zurychu odbyła rezydenturę oraz staż w zakresie chorób wewnętrznych. Odbyła także rezydenturę w zakresie dermatologii weterynaryjnej i przez rok pełniła stanowisko instruktora klinicznego w Uniwersytecie Stanu Luizjana, w Baton Rouge, USA. W 2003 roku uzyskała specjalizację ACVD (American College of Veterinary Diseases) oraz w 2005 roku ECVD (European College of Veterinary Dermatology).
W 2004 założyła własną specjalistyczną praktykę weterynaryjną o profilu dermatologicznym i od tego czasu prowadzi specjalistyczne konsultacje dermatologiczne w Zug i Zurychu, w Szwajcarii. Dr. Nett jest autorem i współautorem wielu artykułów w recenzowanych międzynarodowych czasopismach, a także wielu rozdziałów książek. Regularnie prowadzi wykłady na kongresach krajowych oraz międzynarodowych.
Pani doktor jest obecnym Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Weterynaryjnej (European Society of Veterinary Dermatology).
Ukończył studia w 1992 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. W roku 1999 obronił doktorat a w 2009 habilitację z zakresu rozrodu małych zwierząt. Od roku 2011 jest zatrudniony na stanowisku profesora UP. Od 2009 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Rozrodu wrocławskiego wydziału. W latach 2007-2013 zasiadał w Zarządzie European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR, a w latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa EVSSAR. Członek Zarządu Głównego i Przewodniczący wrocławskiego oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu. Jest ponadto członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN. Opublikował dotychczas ponad 200 opracowań oryginalnych, przeglądowych i książkowych dedykowanych praktykom i pracownikom nauki. Wykładowca wielu Kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Kongresy ESDAR, ISCFR, EVSSAR, AI Vets Oslo, Tuluza, Whistler, Budapeszt, Mediolan, Hannover i inne). W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Jest aktywnym klinicystą, a zakres jego zainteresowań to sztuczna inseminacja, zaburzenia płodności u samców i samic, położnictwo, neonatologia oraz techniki wspomaganego rozrodu. Jest organizatorem wielu warsztatów i konferencji międzynarodowych z zakresu rozrodu małych zwierząt.
Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W 2001 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów. W latach 2008-2012 uczestnik kursów I/II/IV ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies University of Luksemburg) w Bernie z zakresu neurologii weterynaryjnej zakończonych certyfikatem. W 2014 oraz 2015 roku uczestniczyła w kursach I oraz II ESAVS w Wiedniu i otrzymała certyfikaty z zakresu dermatologii weterynaryjnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, organizacji o charakterze edukacyjnym dla lekarzy weterynarii. Wielokrotnie współuczestniczyła w organizacji Śląskich Warsztatów Diagnostycznych. Były członek zarządu, aktualnie przewodnicząca komisji rewizyjnej PSLWMZ. Od 2015 roku wiceprzewodnicząca Sekcji Neurologicznej PSLWMZ. Jest członkiem Rady Naukowej ds. dermatologii. Bierze udział w kampanii ”Co możemy razem wskórać”, która ma charakter edukacyjny. W ramach tej kampanii prowadzi wykłady praktyczne dla lekarzy weterynarii z zakresu dermatologii. Jest współautorem publikacji „Raport dermatologiczny”, który jako pierwszy przedstawia epidemiologię chorób dermatologicznych w Polsce. Na łamach prasy naukowej publikuje artykuły z zakresu neurologii i dermatologii weterynaryjnej. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu neurologii dla studentów wydziału weterynaryjnego w ramach cyklu „Praktycy Studentom” organizowanego przez międzynarodową organizację studentów weterynarii IVSA. Wykłady dla IVSA odbywały się również w Krakowie. Od 1994 roku właścicielka przychodni weterynaryjnej Arka w Tychach
Urodził się w 1975 r. w Opolu, gdzie ukończył II LO. W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 roku ukończył studium specjalizacyjne na SGGW w Warszawie uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów, a w roku 2016 studium specjalizacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uzyskując tytuł Specjalisty Radiologii Weterynaryjnej.
W latach 2005 – 2013 Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w latach 2009-2013 wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Od roku 2013 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W latach 2012-2016 członek Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.
Zainteresowania to historia, rekonstrukcje historyczne, literatura i muzyka jazzowa.
Prywatnie ma dwoje dzieci i 3 koty.
Specjalista chorób psów i kotów.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych.
Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w 1999 roku. Przez osiem lat pracowała jako asystent a później jako adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, gdzie obroniła pracę doktorską z zakresu alergologii. Obecnie jest właścicielką Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej, gdzie konsultuje wyłącznie przypadki kliniczne z zakresu dermatologii, alergologii i endokrynologii. Jest autorką licznych artykułów i publikacji. Od wielu lat bierze czynny udział w pracy Sekcji Dermatologii PSLWMZ, przez kilka lat była przewodniczącą Sekcji. Jest organizatorką wielu kongresów, szkoleń i kursów dla lekarzy weterynarii oraz pomysłodawczynią i założycielką Akademii Dermatologii Weterynaryjnej. Jej pasją jest uczenie innych i zarażanie „dermatologią”.
Doktor socjologii i medioznawca, pracownik Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Interesuje się socjologią norm i wartości, jak również społeczną konstrukcją zwierząt towarzyszących, praktykami żałobnymi wobec zwierząt i relacją między przemocą wobec zwierząt a przemocą w rodzinie. Badania o charakterze antropozoologicznym prowadzi od 2012 roku. Jako stypendysta Fulbrighta był wykładowcą kierunku „Animal Studies” na Eastern Kentucky University w roku akademickim 2014/2015. Wykładał również gościnnie w Messerli Research Institute przy Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu, na Montana State University, Madonna University, Carroll College, University of Louisville, a także dla Animals & Society Institute i San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Autor książki „Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci” (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012). Inicjator, współautor i redaktor naukowy książek: „Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce” (WN Katedra, 2014); „Free Market Dogs: Human-Canine Bond in the Post-Communist Poland” (Purdue University Press, 2016) oraz „Companion Animals in Everyday Life” (Palgrave Macmillan, 2016). Jest członkiem Animals & Society Institute (od 2012) i International Society for Anthrozoology (od 2014), a także sekretarzem zarządu International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO, od 2016). Od lipca 2017 członek rady redakcyjnej Anthrozoös, naukowego czasopisma antropozoologicznego działającego nieprzerwanie od 1991 roku.

Na zdjęciu z Dharmą, wilkiem z ośrodka badawczego Wolf Park w stanie Indiana.
Agnieszka M. Staroń – coach, mentor, trener, mediator, facylitator i konsultant biznesowy. Właścicielka istniejącej od 2000 roku firmy MAGA Consulting, autorka bloga Przyjazny Coaching.

Realizuje projekty związane z rozwojem kadr i biznesu dla firm z różnych segmentów rynku. Wcześniej zdobywała doświadczenie „na etacie”, w polskich i międzynarodowych firmach.
Wspiera przedsiębiorstwa oraz ich właścicieli i pracowników, prowadząc działania mentoringowe, edukacyjne, doradcze itp. Jako coach, mentor i konsultant pracuje z menedżerami najwyższych szczebli oraz z właścicielami firm. Jako szkoleniowiec i facylitator również z pracownikami innych szczebli.
Ceniona przez klientów, bardzo często po realizacji pierwszego projektu zapraszana jest do dalszej współpracy. Uważnie słucha i przygotowuje propozycje rozwiązań dostosowanych zarówno do potrzeb jak i możliwości swoich klientów
Pracuje zarówno po polsku jak i po angielsku.

Agnieszka M. Staroń również popularyzuje wiedzę związaną z biznesem oraz z łączeniem życia zawodowego z osobistym – pojawia się w programach radiowych i telewizyjnych, pisuje artykuły do renomowanych portali internetowych, przetłumaczyła książkę o zarządzaniu, prowadzi autorskiego bloga Przyjazny Coaching (www.PrzyjaznyCoaching.pl) oraz fanpage o tej samej nazwie na Facebooku (https://www.facebook.com/PrzyjaznyCoaching/). Współpracowała jako mentorka z Fundacją Liderek Biznesu EY. Od lat jest stałym gościem-ekspertem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i grupy „Dyrektor Na Swoim”. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów oraz Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Jest także członkiem Rady Fundacji SLOWLAJF – Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu.
Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i prowadzi własną praktykę weterynaryjną. Radiologia oraz chirurgia małych zwierząt to pasje doktora, które zdominowały jego życie zawodowe. Doktor Szulc od 1990 roku prowadzi Klinikę Weterynaryjną. Specjalizuje się w ortopedii. Jest krajowym konsultantem terapii Irap u psów i kotów. Od 6 lat jest przewodniczącym sekcji chirurgii weterynaryjnej PSLWMZ. Od ubiegłego roku pełni funkcję prezesa PSLWMZ. Organizator i prowadzący wielu kursów dla lekarzy weterynarii. Doktor Szulc stale pogłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach o tematyce związanej z radiologią i chirurgią.
Uzyskanie dyplomu lekarza weterynarii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 2014 roku. Lekarz internista i okulista w Klinice Weterynaryjnej doktora Jacka Szulca w Zgierzu. W 2016 roku założyła pierwszy specjalistyczny gabinet okulistyczny w Łodzi. W tym samym roku rozpoczęła specjalizację z Chirurgii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bakcyla okulistycznego złapała na studiach, gdzie od 4 roku praktykowała w przychodni okulistycznej doktora Jacka Garncarza w Warszawie. Z doktorem Jackiem stale współpracuje konsultując pacjentów czy klasyfikując ich do zabiegu fakoemulsyfikacji. Odbyła kilkutygodniowy staż okulistyczny na Royal Veterinary Collage w klinice małych zwierząt-Queen Mother Hospital, Londyn pod okiem Ricka F. Sancheza (BSciBiol DVM CertVOphthal DipECVO MRCVS). W Stanach Zjednoczonych praktykowała w Garden State Veterinary Specialists (New Jersey, Stany Zjednoczone) oraz Red Bank Veterinary Hospital, Tinton Falls.
Kilkukrotnie uczestniczyła na NAVC (North America Veterinary Conference) w Orlando, Floryda oraz na WVC (Western Veterinary Conference) w Las Vegas, Nevada. Brała udział w szkoleniach poświęconych okulistyce oraz kongresach ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists). Jej publikacja została umieszczona w piśmie branżowym o tematyce okulistycznej o herpeswirusowym zapaleniu spojówek u kotów. Przeprowadziła wykład na Kongresie PSLWMZ w roku 2015. Temat: ZPŁ- Zespół plam łzowych - jak leczę. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Okulistyki Weterynaryjnej (EECVO). Prywatnie szczęśliwa posiadaczka Lou Lou, psa rasy cocker spaniel oraz Morisa, beagla, miłośniczka podróżowania i dobrego kina.
Uzyskała dyplom lekarza weterynarii oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie żywienia zwierząt na Uniwersytecie w Barcelonie (UAB). Po odbyciu rezydentury z zakresu żywienia małych zwierząt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (UCD), w 2010 roku uzyskała specjalizację w zakresie żywienia zwierząt American College of Veterinary Nutrition (ACVN®) oraz European College of Veterinary and Comparative Nutrion (ECVCN). Obecnie jest Prezesem ECVCN oraz członkiem WSAVA Global Nutrition Committee. Pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie w Barcelonie oraz w Nutrition Support Service w UCD. Aktualnie jest konsultantem klinicznym w zakresie żywienia w Expert Pet Nutrition (www.expertpetnutrition.com) oraz Veterinary Information Network (VIN). Dr Villaverde jest autorką wielu artykułów oraz rozdziałów w podręcznikach dotyczących żywienia zwierząt towarzyszących.
Jest Kierownikiem Katedry Nauk i Usług Klinicznych w Royal Veterinary College (RVC), profesorem neurologii weterynaryjnej i neurochirurgii, a także byłym prezesem European College of Veterinary Neurology. Uzyskał dyplom lekarza weterynarii w Veterinary School of Hanover w 2001, gdzie również uzyskał tytuł doktora nauk w dziedzinie neurofarmakologii, badając podstawowe mechanizmy oporności lekowej w leczeniu epilepsji. Następnie uzyskał specjalizacje z neurologii i neurochirurgii podczas stażu i rezydentury w RVC. Jest znany na arenie międzynarodowej z jego pracy nad jamistością rdzenia oraz epilepsją. Przewodniczył zespołowi ekspertów International Veterinary Epilepsy Task Force, który obecnie opublikował siedmiokrotnie konsensus na temat epilepsji u psów i kotów, a także był współprzewodniczącym ostatnio opublikowanego konsensusu ACVIM na temat leczenia epilepsji. Kilkukrotnie został uhonorowany Nagrodą Jim Bee Educator Excellent za działalność dydaktyczną, prestiżową Nagrodę Bourgelat Award od BSAVA oraz International Canine Health Award od Związku Kynologicznego. Jest autorem wielu podręczników lub ich rozdziałów, opublikował ponad 180 prac, ponad 120 streszczeń naukowych. Jest często zapraszany na międzynarodowe konferencje jako wykładowca.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) we Wrocławiu, tytuł lekarza weterynarii uzyskał w roku 1982. Od roku 1989 prowadzi własną praktykę weterynaryjną w Poznaniu.
W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, nadany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt.: „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplazma gondii w Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.
Uzyskane specjalizacje zawodowe: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna oraz radiologia weterynaryjna. W 2011 roku odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville, stwarzające podstawę do utworzenia Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt w Klinice Weterynaryjnej w Poznaniu.
Członek PSLWMZ, European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology (ESVOT) oraz European Society of Feline Medicine (ESFM).
Organizował wzgl. współorganizował krajowe konferencje i seminaria z zakresu chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt oraz warsztaty ortopedyczne, z udziałem wykładowców zaproszonych z krajowych i zagranicznych wydziałów weterynaryjnych oraz praktyk weterynaryjnych. Zapraszany do przeprowadzenia wykładów względnie warsztatów za granicą, we Włoszech, na Ukrainie, Litwie, w Rosji i Bułgarii.
Jest autorem artykułów z dziedziny ortopedii i rehabilitacji publikowanych w czasopismach weterynaryjnych oraz współautorem wydanej w roku 2017 książki „Wybrane wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów” oraz redaktorem polskiego wydania: „Atlas technik operacyjnych w ortopedii psów i kotów” (Ann L. Johnson, Dianne Dunning:Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat” 2005).
Od roku 2017 zatrudniony w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na stanowisku adiunkta.
Ukończył Texas A&M University, College of Veterinary Medicine w 1975 roku. Odbył staż oraz uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Stanowym w Kansas, a rezydenturę z zakresu chorób wewnętrznych odbył na Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Następnie dr Willard pracował na Uniwersytecie Stanowym w Michigan, Uniwersytecie Stanowym w Mississippi oraz A&M Uniwersytet w Teksasie. Obecnie jest profesorem oraz emerytowanym profesorem nauk o małych zwierzętach. Specjalizuje się w gastroenterologii, hepatologii, pankreatologii i endoskopii (giętkiej i sztywnej). Dr Willard posiada ogromne doświadczenie kliniczne z zakresu leczenia enteropatii białkogubnych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych u wyścigowych psów zaprzęgowych z Alaski. Jest redaktorem w Journal of Veterinary Internal Medicine. Dr Willard zrealizował ponad 3500 godzin wykładów na studiach podyplomowych i konferencjach w kraju i za granicą. Opublikował ponad 80 recenzowanych prac oraz jest autorem ponad 140 rozdziałów w podręcznikach.
Dr hab. Marcin Wrzosek ukończył studia 2002 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów. Pasjonat neurologii weterynaryjnej. Odbył liczne staże kliniczne za granicą z zakresu neurologii, między innymi na uniwersytetach w Austrii, Szwajcarii, Finlandii, USA i Włoszech. W 2010 roku obronił pracę doktorską z zakresu neurologii, a w roku 2017 pracę habilitacyjną z zakresu elektroencefalografii u psów. Od 2011 roku jest dyplomowanym specjalistą Europejskiego College’u Neurologii Weterynaryjnej (DECVN). Jest wykładowcą na licznych szkoleniach z neurologii weterynaryjnej dla lekarzy weterynarii zarówno w kraju, jak i za granicą. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu neurologii małych zwierząt.
Jest dyrektorem Biura Zarządu Polprowet – Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych. Jest z nim związany od samego powstania w 1999 r. Reprezentuje weterynaryjny przemysł farmaceutyczny na forum krajowym i zagranicznym. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Animalhealth Europe, organizacji skupiającej podobne do Polprowet stowarzyszenia z innych krajów Unii Europejskiej. Polprowet aktualnie skupia 13 firm krajowych oraz z kapitałem zagranicznym, które reprezentują ok. 80% wartości polskiego rynku leków weterynaryjnych.
PSPiILW-„Polprowet”
a. broni interesów firm reprezentowanych w stowarzyszeniu przez ich członków, opracowuje wspólne stanowiska członków stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentuje ich interesy wobec tych ciał;
b. nawiązuje kontakty i wytwarza atmosferę wzajemnego zaufania między firmami reprezentowanymi przez członków stowarzyszenia;
c. przeciwstawia się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a przede wszystkim nieuczciwej konkurencji;
d. chroni i promuje zdrowie zarówno ludzi, jak i zwierząt;
e. prowadzi edukację w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.
Jest absolwentem warszawskiej SGGW (rocznik 2004). Jest specjalistą chirurgii weterynaryjnej. W latach 2004-2010 pracował w Zakładzie Chirurgii Katedry Nauk Klinicznych i prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jednocześnie świadczył usługi dla różnych ZLZ w zakresie chirurgii i ortopedii. Od 2013 roku jest współwłaścicielem lecznicy Legwet w Legionowie.
Jest autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny chirurgii i ortopedii w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorem podręcznika do Chirurgii pod redakcją prof. M. Galantego. Wielokrotnie był zapraszany jako prelegent i wykładowca na różnych konferencjach naukowych. Pracę kliniczną stara się wiązać z popularyzowaniem najnowszej wiedzy, głównie z dziedzin chirurgii i ortopedii psów i kotów współorganizując specjalistyczne szkolenia dla lekarzy weterynarii.
Prywatnie jest wielbicielem ciężkiej muzyki i psychologii komunikacji międzyludzkiej.
Uzyskał dyplom lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Turynie (Włochy) w 1999 roku. Następnie w 2005 r. zdobył specjalizację europejską w zakresie chorób wewnętrznych European College of Veterinary Internal Medicine (Dipl. ECVIM-CA, Internal Medicine) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Zurychu (Szwajcaria), a rok później uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Turynie. Od 2005 r. prowadzi Diabetology and Endocrinology Research Group (Cukrzycowo-endokrynologiczny zespół badawczy) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Zurychu. W 2010 r. uhonorowano go stanowiskiem “Privat Dozent” (PD) na wymienionym Wydziale i w 2012 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska profesora chorób wewnętrznych na Wydziale w Bernie. Od 2017 r. jest profesorem na Wydziale Weterynaryjnym w Zurychu. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Wydziale w Padwie (Włochy) oraz dyrektorem naukowym Instituto Veterinario di Novara (Włochy). Dr. Zini jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilku rozdziałów w podręcznikach naukowych. Jego praca naukowa głównie skupia się na diabetologii, endokrynologii, nefrologii oraz onkologii małych zwierząt.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję