XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

17-19 listopada 2023 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton18 listopada 2023 r., godz. 09:30 - 15:15 (Foyer Sali Silence Conference)

SESJA DOKTORANTÓW / REZYDENTÓW
15-minutowe doniesienia młodych doktorantów i rezydentów

Prowdzący Sesję: prof. dr hab. Romuald Zabielski, prof. dr hab. Wojciech Niżański i Członkowie Komisji Naukowej

Członkowie Komisji Naukowej:
 1. Romuald Zabielski (SGGW, PAN) - Przewodniczący
 2. Jerzy Gawor (Klinika Weterynaryjna Arka Kraków)
 3. Piotr Jurka (SGGW Warszawa)
 4. Marta Kankofer (UP Lublin)
 5. Izabela Krakowska (UJ-UR Kraków)
 6. Tomasz Maślanka (UWM Olsztyn)
 7. Wojciech Niżański (UP Wrocław)
 8. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)
 9. Marcin Wrzosek (NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna)

Wstępny program:
09:30 Powitanie gości i uczestników
09:40 - 10:20 Zwierzęta towarzyszące w życiu człowieka - blaski i cienie - prof. dr hab. Romuald Zabielski

15 minutowe doniesienia młodych doktorantów i rezydentów specjalizacji europejskich (10 min prezentacja + 5 min dyskusja)
10:25 - 10:40 Aleksandra Banasik: Korelacja między półautomatyczną wolumetrią zakrętu obręczy a wynikami eeg u psów z padaczką idiopatyczną (NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna)
10:40 - 11:00 Emilia Klim: Porównanie rezultatów szycia ran poekstrakcyjnych u kotów techniką szwu standardowego i chowanego (Klinika Weterynaryjna Arka  Kraków)
10:55 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 11:30 Daria Ziemann: Zgryz powodujący uraz w przyzębiu u kotów. Analiza pomiarów cefalometrycznych (Klinika Weterynaryjna Arka Kraków)
11:30 - 11:45 Natalia Sowińska: Porównawcza analiza mikrobiomu dróg rodnych u suk zdrowych oraz chorych z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (UP Poznań)
11:45 - 12:00 Ewa Carolak: Szczepy probiotyczne jako wsparcie gospodarza przeciw zakażeniem pałeczkami Salmonella (UP Wrocław)
12:00 - 12:15 Kinga Domrazek: Wpływ drobnoustrojów mycoplasmaspp, herpesviruscanisoraz chlamydia spp. na jakość nasienia psa domowego (canis familiaris) (SGGW Warszawa)
12:15 - 12:30 Jowita Jacewicz: Unerwienie stawu łokciowego psa (SGGW Warszawa)
12:30 - 12:45 Jagoda Ciszewska-Ceran: Wpływ światła niebieskiego o długości fali 440-460 nm jako leczenie wspomagające w terapii dermatoz psów (UP Lublin)
12:50 - 13:45 Lunch
13:45 - 14:00 Aleksandra Lasoń-Kubarek: Charakterystyka płynu stawowego u psów z osteoarthritis oraz innych schorzeniach stawów - doniesienia wstępne (UJ-UR Kraków)
14:00 - 14:15 Laura Brewińska: Przydatność skal oceny neurologicznej w określaniu rokowania w przebiegu zapalenia mózgu i opon mózgowych o nieznanej etiologii u psów (NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna)
14:15 - 14:30 Annemarie Kortas: Wykorzystanie metod elektrodiagnostycznych w diagnostyce schorzeń neurologicznych o lokalizacji wewnątrzczaszkowej - Badania pilotażowe (UWM Olsztyn)
14:30 - 14:45 Korina Michalska: Analiza występowania cyst na terenie centralnego układu nerwowego u psów na podstawie badania neurologicznego i diagnostyki za pomocą MRI (UWM Olsztyn)
14:45 - 15:00 Maria Pisarek: Problem boreliozy u berneńskich psów pasterskich (UP Lublin)
15:00 Zamknięcie obrad
Ceremonia rozdania nagród: 19 listopada (niedziela) Hala IV 13:30 – 14:10

Informacje dla Autorów wystąpień:
Proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa określonymi regulaminem "Sesji Doktorantów/Rezydentów"

Formę pisemną pracy (streszczenie) jaką Autor wiodący zamierza przedstawić w trakcie Sesji Doktorantów/Rezydentów należy przygotować w języku polskim i angielskim, w formacie doc. lub docx. Należy ją przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pslwmz.pl w temacie wpisując „Sesja Doktorantów/Rezydentów – forma pisemna pracy” do dnia 01 października 2023 r.

Streszczenie powinno być sporządzone wg następujących wytycznych:
przykładowe streszczenie - Kowalska i wsp. odstępy 1.0, czcionka: Times New Roman 12.0, marginesy 2 cm (góra, dół, strona prawa i lewa). Tytuł: Times New Roman 12.0, małymi literami, pogrubiony, jedna wolna linia pomiędzy tytułem a autorami i afiliacją (prosimy dopisać adres e-mail autora wiodącego) oraz jedna wolna linia przed tekstem. W treści streszczenia nie powinny być umieszczane ryciny, tabele, diagramy, wykresy ani zdjęcia. Objętość streszczenia nie może przekraczać jednej strony A4 tj. ok. 3000 znaków (ze spacjami).

Dla najlepszych wystąpień przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Komisja Naukowa wręczy nagrody w dniu 19 listopada 2023 w godz. 13:30 - 14:10.

 • nagrodę za 1 miejsce – stanowić będzie atrakcyjna nagroda rzeczowa
 • nagrodę za 2 miejsce – stanowić będzie nagroda książkowa
 • nagrodę za 3 miejsce – stanowić będzie nagroda książkowa
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję