XXIX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

19-21 listopada 2021 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

CENNIK UCZESTNICTWA W KONGRESIE

LEKARZE WETERYNARII

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety <android, iOS> (promocyjna cena bankietu)

 Data wpłaty

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy

bez bankietu

z bankietem

bez bankietu

z bankietem

16.08. - 12.09.

685 zł

875 zł

880 zł

1 050 zł

13.09. - 31.10.

745 zł

950 zł

950 zł

1 120 zł


LEKARZE WETERYNARII - STUDENCI SPECJALIZACJI PODYPLOMOWYCH

Zgłoszenia grupowe dokonane przez Studia Podyplomowe - lekarze proszeni są o kontakt ze swoim Kierownikiem Studiów lub z biurem Kongresu

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS) - 500 zł


PERSONEL ŚREDNI

udział w sobotniej sesji personelu średniego i wybranych przez uczestnika wykładach w niedzielę, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS) 
(przy rejestracji wymagany będzie skan zaświadczenia z zakładu pracy, że uczestnik jest zatrudniony jako technik w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt)

16.08. - 31.10.

400 zł


STUDENCI

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS)
(podczas rejestracji wymagane będzie okazanie ważnej legitymacji studenckiej)

16.08. - 31.10.

470 zł


OPCJE DODATKOWE:

monografia kongresowa w wersji papierowej - 50 zł


CENNIK ZAJĘĆ PRZEDKONGRESOWYCH

Informujemy, że poszczególne warsztaty, seminaria oraz zajęcia masterclass mogą zostać odwołane. Weryfikacja ilości zgłoszeń na zajęcia przedkongresowe nastąpi 3 tygodnie przed Kongresem.

Zajęcia okołokongresowe

Uczestnicy Kongresu i członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali

Warsztaty - Chirurgia

1 800 zł2 000 zł

Warsztaty - Klinika XP

450 zł

550 zł

Warsztaty - Okulistyka

1 500 zł

1 700 zł

Warsztaty - Stomatologia dla lekarzy

1 200 zł

1 500 zł

Warsztaty - Stomatologia dla techników

700 zł

1 000 zł

Warsztaty - Ultrasonografia

1 000 zł

1 200 zł

Seminarium - Management

100 zł

150 zł

Seminarium - Radiologia

250 zł

350 zł

Seminarium - Anestezjologia

Udział bezpłatny

0 zł

Seminarium - Rasy Brachycefaliczne

Uczestnicy seminarium otrzymają najnowszą
publikację PSLWMZ „Problemy zdrowotne
psów ras brachycefalicznych”

200 zł

200 zł


CENNIK - MASTERCLASS (sobota 20.11.2021 r., godz. 7.00 - 8.45)

Uwaga: zajęcia Masterclass skierowane są wyłącznie do lekarzy i studentów uczestniczących w Kongresie

Tematyka

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy Kongresu

Anestezjologia

100 zł

120 zł

Okulistyka

100 zł

120 zł

Onkologia

100 zł

120 zł

Stomatologia

100 zł

120 zł


ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

Uczestnicy Kongresu

 Pozostali

Śniadanie z dermatologią

20.11.2021 r.
7.30 - 8.45

30 zł

brak możliwości
uczestnictwa


Rezygnacje i zwrot kosztów:
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie lub zajęciach przedkongresowych wysokość zwrotu reguluje Regulamin uczestnictwa w XXIX Międzynarodowym Kongresie PSLWMZ. Rezygnacje z udziału w Kongresie lub zajęciach przedkongresowych muszą być zgłoszone pisemnie – listownie na adres: PSLWMZ, ul. Lubartowska 68 A lok. U5, 20-094 Lublin (decyduje data wpłynięcia pisma) lub elektronicznie na adres: sekretariat@pslwmz.pl, wraz z numerem konta bankowego, na które należy zwrócić wpłatę. Zwrot wpłaty nastąpi do 30 dni od zakończenia Kongresu.
  • Z ulgi dla członków PSLWMZ/FECEVA mogą skorzystać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką za rok 2021 oraz członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w FECAVA, pod warunkiem okazania karty FECAVA podczas rejestracji na Kongresie. Lekarze – studenci Studiów Specjalizacyjnych korzystają ze zniżki grupowej.
  • Technicy weterynarii zobowiązani są do załączenia pisemnego oświadczenia do formularza zgłoszeniowego, że są zatrudnieni w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w charakterze personelu średniego.
  • O wysokości opłaty decyduje data wykonania przelewu na konto PSLWMZ.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję