XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

17-20 listopada 2022 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

CENNIK UCZESTNICTWA W KONGRESIE

*podane ceny są cenami brutto

LEKARZE WETERYNARII

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety <android, iOS> (promocyjna cena bankietu)

 Data wpłaty

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy

bez bankietu

z bankietem

bez bankietu

z bankietem

01.07. - 15.08.

800 zł

1 100 zł

1 050 zł

1 300 zł

16.08. - 24.10.

890 zł

1 200 zł

1 140 zł

1 400 zł


LEKARZE WETERYNARII - STUDENCI SPECJALIZACJI PODYPLOMOWYCH

Zgłoszenia grupowe dokonane przez Studia Podyplomowe - lekarze proszeni są o kontakt ze swoim Kierownikiem Studiów lub z biurem Kongresu

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS) - 590 zł


PERSONEL ŚREDNI

udział w sobotniej sesji personelu średniego i wybranych przez uczestnika wykładach w niedzielę, obiad w sobotę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS) 
(przy rejestracji wymagany będzie skan zaświadczenia z zakładu pracy, że uczestnik jest zatrudniony jako technik w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt)

01.07. - 24.10.

470 zł


STUDENCI

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS)
(podczas rejestracji wymagane będzie okazanie ważnej legitymacji studenckiej)

01.07. - 24.10.

490 zł


OPCJE DODATKOWE:

monografia kongresowa w wersji papierowej - 65 zł


CENNIK ZAJĘĆ PRZEDKONGRESOWYCH

Uwaga: członkowie PSLWMZ/FECAVA i uczestnicy Kongresu korzystają ze zniżki na zajęcia przedkongresowe.

Informujemy, że poszczególne warsztaty, seminaria oraz zajęcia masterclass mogą zostać odwołane. Weryfikacja ilości zgłoszeń na zajęcia przedkongresowe nastąpi 3 tygodnie przed Kongresem.
Bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację.

CZWARTEK 17.11.2022 r.

Tematyka

Członkowie PSLWMZ/FECAVA i uczestnicy Kongresu

Pozostali 

Warsztaty - Endoskopia

1 200 zł1 500 zł

Warsztaty - Diagnostyka obrazowa

1200 zł

1 500 zł

Warsztaty - Stomatologia dla lekarzy weterynarii

1 200 zł

1 500 zł

Warsztaty - Stomatologia dla techników weterynarii

1 000 zł

1 200 zł

Warsztaty - Zwierzęta Egzotyczne

800 zł

1 000 zł

Warsztaty - Rozród/Pediatria

1 000 zł

1 200 zł

Warsztaty - Okulistyka

1 200 zł

1 500 złPIĄTEK 18.11.2022 r. 

Tematyka

Członkowie PSLWMZ/FECAVA
i uczestnicy Kongresu

Pozostali 

seminarium: Tomografia komputerowa
(seminarium dla właścicieli i managerów placówek
weterynaryjnych oraz radiologów)

Wstęp bezpłatny

Wstęp bezpłatny

seminarium: Onkologia

300 zł

500 zł

seminarium: Self Care dla lekarzy weterynarii

100 zł

120 zł

seminarium doktoranckie/rezydenckie

150 zł

150 zł

seminarium: Klinika XP

550 zł

650 zł

seminarium: Zoetis

Wstęp bezpłatny

Wstęp bezpłatny

seminarium: Okulistyka

300 zł

500 zł

seminarium: Choroby zakaźne

300 zł

500 zł


MASTERCLASS: PIĄTEK 18.11.2022 r. 

Tematyka

Członkowie PSLWMZ/FECAVA 

Pozostali uczestnicy Kongresu 

masterclass: Stomatologia dla lekarzy weterynarii

200 zł

300 zł

masterclass: Stomatologia dla techników weterynarii

x

300 zł

masterclass: Onkologia
(dla lekarzy weterynarii i studentów)

200 zł

300 zł

masterclass: Diagnostyka Laboratoryjna

(dla lekarzy weterynarii i studentów)

200 zł

300 zł

masterclass: Klinika XP

(dla lekarzy weterynarii, studentów i personelu średniego)

200 zł

300 złZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

Uczestnicy Kongresu

 Pozostali

Śniadanie z neurologią

19.11.2022 r.
7.30 - 8.45

50 zł

brak możliwości
uczestnictwa


Rezygnacje i zwrot kosztów:
 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie lub zajęciach przedkongresowych wysokość zwrotu reguluje Regulamin uczestnictwa w XXX Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie PSLWMZ. Rezygnacje z udziału w Kongresie lub zajęciach przedkongresowych muszą być zgłoszone pisemnie – listownie na adres: PSLWMZ, ul. Lubartowska 68 A lok. U5, 20-094 Lublin (decyduje data wpłynięcia pisma) lub elektronicznie na adres: sekretariat@pslwmz.pl, wraz z numerem konta bankowego, na które należy zwrócić wpłatę. Zwrot wpłaty nastąpi do 30 dni od zakończenia Kongresu.
  • Z ulgi dla członków PSLWMZ/FECEVA mogą skorzystać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką za rok 2022 oraz członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w FECAVA, pod warunkiem okazania karty FECAVA podczas rejestracji na Kongresie. Lekarze – studenci Studiów Specjalizacyjnych korzystają ze zniżki grupowej
  • Technicy weterynarii zobowiązani są do załączenia pisemnego oświadczenia do formularza zgłoszeniowego, że są zatrudnieni w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w charakterze personelu średniego.
  • O wysokości opłaty decyduje data wykonania przelewu na konto PSLWMZ.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję