XXVI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

23-25 listopada 2018 r. w Łodzi
Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

CENNIK UCZESTNICTWA W KONGRESIE

LEKARZE WETERYNARII

Pakiet I – udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe (promocyjna cena bankietu)

 Data wpłaty

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy

bez bankietu

z bankietem

bez bankietu

z bankietem

01.07. - 25.09.

520 zł

670 zł

670 zł

800 zł

26.09. - 11.11.

570 zł

720 zł

720 zł

850 zł

podczas Kongresu
23-25.11.2018

650 zł

brak możliwości
wykupienia bankietu

770 zł

brak możliwości
wykupienia bankietu


Pakiet II – udział w jednym dniu wykładów (sobota lub niedziela), przerwy kawowe w sobotę lub niedzielę, obiad w sobotę lub lunch w niedzielę, materiały kongresowe

UWAGA: cena udziału jednodniowego w sobotę nie zawiera opłaty za bankiet

Data wpłaty

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy

sobota

niedziela

sobota

niedziela

01.07.-25.09.

375 zł

340 zł

405 zł

390 zł

26.09.-11.11.

395 zł

370 zł

425 zł

410 zł

podczas Kongresu
23-25.11.2018

415 zł

400 zł

475 zł

450 zł


Pakiet III – Specjalizacje
- dla lekarzy weterynarii - studentów specjalizacji podyplomowych

1. Zgłoszenia grupowe dokonane przez Studia Podyplomowe - lekarze proszeni są o kontakt ze swoim Kierownikiem Studiów lub z biurem Kongresu

(udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe)
- do 10 osób - 450 zł
- powyżej 10 osób - 420 zł

2. Zgłoszenia indywidualne lekarzy - studentów Studiów Specjalizacyjnych
(udział w jednym lub dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i/lub w niedzielę, materiały kongresowe)
Uwaga: Organizator nie udziela zniżek przy zgłoszeniach na jeden dzień Kongresu. Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączając zaświadczenie od Kierownika Studiów, że uczestnik jest studentem studiów podyplomowych

 

Opłaty ze zniżką za udział dwudniowy (sobota i niedziela)

bez bankietu

z bankietem

01.07. - 25.09.

620 zł

720 zł

26.09. - 11.11.

650 zł

760 zł

podczas Kongresu
23-25.11.2018

720 zł

brak możliwości
wykupienia bankietu


PERSONEL ŚREDNI

Pakiet IV – udział w sobotniej sesji personelu średniego i wybranych przez uczestnika wykładach w niedzielę, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe (przy rejestracji wymagany będzie skan zaświadczenia z zakładu pracy, że uczestnik jest zatrudniony jako technik w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt)

01.07. - 11.11.

300 zł

podczas Kongresu
23-25.11.2018

430 zł


STUDENCI

Pakiet V – udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe (podczas rejestracji wymagane będzie okazanie ważnej legitymacji studenckiej)

 

Studenci członkowie PSLWMZ

Pozostali studenci

01.07. - 11.11.

300 zł

390 zł

podczas Kongresu
23-25.11.2018

350 zł

440 zł

OPŁATY DODATKOWE

Dodatkowy Bankiet / Bankiet dla osoby towarzyszącej od 01.07. do 11.11. - 335 zł

Brak możliwości wykupienia bankietu podczas trwania Kongresu 23-25.11.2018 r.

CENNIK ZAJĘĆ OKOŁOKONGRESOWYCH

Uwaga: członkowie PSLWMZ/FECAVA i uczestnicy Kongresu korzystają ze zniżki na zajęcia okołokongresowe.

Lekarze weterynarii i studenci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach okołokongresowych.
Technicy mogą uczestniczyć w warsztatach Klinika XP oraz seminarium neurologicznym, onkologicznym i radiologicznym.

Informujemy, że poszczególne warsztaty, seminaria oraz zajęcia masterclass mogą zostać odwołane. Weryfikacja ilości zgłoszeń na zajęcia okołokongresowe nastąpi 3 tygodnie przed Kongresem.
Bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Zajęcia okołokongresowe

Uczestnicy Kongresu i członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali

Akademia Biznesu Weterynaryjnego

wstęp wolny
- wymagana wcześniejsza rejestracja

wstęp wolny
- wymagana wcześniejsza rejestracja

Warsztaty - Chirurgia

1 500 zł1 850 zł

Warsztaty - Dermatologia

450 zł

550 zł

Seminarium Onkologiczne

250 zł

350 zł

Seminarium Neurologiczne

250 zł

350 zł

Warsztaty - Stomatologia

1 000 zł

1 250 zł

Warsztaty - Andrologia

450 zł

550 zł

Seminarium Radiologiczne

250 zł

350 zł

Warsztaty - Klinika XP

300 zł

400 zł

Warsztaty - Ultrasongrafia

800 zł

1 000 zł


CENNIK - MASTERCLASS (sobota 24.11.2018 r., godz. 7.00 - 8.45)

Uwaga: zajęcia Masterclass skierowane są wyłącznie do lekarzy i studentów uczestniczących w Kongresie

Tematyka

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy Kongresu

Anestezjologia

100 zł

120 zł

Chirurgia

100 zł

120 zł

Medycyna Regeneracyjna

100 zł

120 zł

Onkologia

100 zł

120 zł

Stomatologia

100 zł

120 zł


ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

Uczestnicy Kongresu

 Pozostali

Śnadanie z urologią

24.11.2018 r.
7.30 - 8.45

20 zł

brak możliwości
uczestnictwa

Akademia Rozwoju Etovet i PSLWMZ
Jak pracować żeby nie zwariować?

25.11.2018 r.
16.00 - 19.00

100 zł

200 zł


Rezygnacje i zwrot kosztów:
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, zajęciach okołokongresowych lub bankiecie wysokość zwrotu reguluje Regulamin uczestnictwa w XXVI Międzynarodowym Kongresie PSLWMZ. Rezygnacje z udziału w Kongresie, zajęciach okołokongresowych lub bankiecie muszą być zgłoszone pisemnie – listownie na adres: PSLWMZ, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin (decyduje data wpłynięcia pisma), wraz z numerem konta bankowego, na które należy zwrócić wpłatę. Zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni od zakończenia Kongresu.
  • Z ulgi dla członków PSLWMZ/FECEVA mogą skorzystać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką za rok 2018 oraz członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w FECAVA, pod warunkiem okazania karty FECAVA podczas rejestracji na Kongresie. Lekarze – studenci Studiów Specjalizacyjnych korzystają ze zniżki grupowej oraz indywidualnej.
  • Uczestnicy korzystający z Pakietu IV zobowiązani są do załączenia pisemnego oświadczenia do formularza zgłoszeniowego, że są zatrudnieni w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w charakterze personelu średniego.
  • O wysokości opłaty decyduje data wykonania przelewu na konto PSLWMZ.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję