XXVII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

15-17 listopada 2019 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

CENNIK UCZESTNICTWA W KONGRESIE

LEKARZE WETERYNARII

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety <android, iOS> (promocyjna cena bankietu)

 Data wpłaty

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy

bez bankietu

z bankietem

bez bankietu

z bankietem

01.07. - 15.08.

570 zł

730 zł

735 zł

880 zł

16.08. - 20.10.

620 zł

790 zł

790 zł

935 zł


LEKARZE WETERYNARII - STUDENCI SPECJALIZACJI PODYPLOMOWYCH

Zgłoszenia grupowe dokonane przez Studia Podyplomowe - lekarze proszeni są o kontakt ze swoim Kierownikiem Studiów lub z biurem Kongresu

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS) - 420 zł


PERSONEL ŚREDNI

udział w sobotniej sesji personelu średniego i wybranych przez uczestnika wykładach w niedzielę, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS) 
(przy rejestracji wymagany będzie skan zaświadczenia z zakładu pracy, że uczestnik jest zatrudniony jako technik w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt)

01.07. - 20.10.

325 zł


STUDENCI

udział w dwóch dniach wykładów, obiad w sobotę, lunch w niedzielę, przerwy kawowe w sobotę i niedzielę, materiały kongresowe w formie aplikacji na urządzenia mobilne: smartfony, tablety (android, iOS)
(podczas rejestracji wymagane będzie okazanie ważnej legitymacji studenckiej)

 

Studenci członkowie PSLWMZ

Pozostali studenci

01.07. - 20.10.

325 zł
(po wcześniejszym kontakcie z biurem PSLWMZ)

390 zł


OPCJE DODATKOWE:

monografia kongresowa w wersji papierowej - 40 zł


CENNIK ZAJĘĆ OKOŁOKONGRESOWYCH

Uwaga: członkowie PSLWMZ/FECAVA i uczestnicy Kongresu korzystają ze zniżki na zajęcia okołokongresowe.

Lekarze weterynarii, studenci i technicy mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach okołokongresowych.

Informujemy, że poszczególne warsztaty, seminaria oraz zajęcia masterclass mogą zostać odwołane. Weryfikacja ilości zgłoszeń na zajęcia okołokongresowe nastąpi 3 tygodnie przed Kongresem.
Bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Zajęcia okołokongresowe

Uczestnicy Kongresu i członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali

Warsztaty - Chirurgia

1 500 zł1 850 zł

Warsztaty - Dermatologia

450 zł

550 zł

Seminarium - Endokrynologia 

200 zł

300 zł

Seminarium - Onkologia

200 zł

300 zł

Warsztaty - Stomatologia

1 000 zł

1 250 zł

Warsztaty - Rehabilitacja

500 zł

700 zł

Warsztaty - Klinika XP  

300 zł

400 zł

Warsztaty - Ultrasongrafia

500 zł

600 zł

Strefa Rozwoju Biznesu MEDiVET i PSLWMZ

190 zł

240 zł


CENNIK - MASTERCLASS (sobota 16.11.2019 r., godz. 7.00 - 8.45)

Uwaga: zajęcia Masterclass skierowane są wyłącznie do lekarzy i studentów uczestniczących w Kongresie

Tematyka

Członkowie PSLWMZ/FECAVA

Pozostali uczestnicy Kongresu

Chirurgia

100 zł

120 zł

Okulistyka

100 zł

120 zł

Onkologia

100 zł

120 zł

Radiologia

100 zł

120 zł

Stomatologia

100 zł

120 zł


ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

Uczestnicy Kongresu

 Pozostali

Śnadanie z gastrologią

16.11.2019 r.
7.30 - 8.45

20 zł

brak możliwości
uczestnictwa


Rezygnacje i zwrot kosztów:
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, zajęciach okołokongresowych lub bankiecie wysokość zwrotu reguluje Regulamin uczestnictwa w XXVII Międzynarodowym Kongresie PSLWMZ. Rezygnacje z udziału w Kongresie, zajęciach okołokongresowych lub bankiecie muszą być zgłoszone pisemnie – listownie na adres: PSLWMZ, ul. Lubartowska 68 A lok. U5, 20-094 Lublin (decyduje data wpłynięcia pisma), wraz z numerem konta bankowego, na które należy zwrócić wpłatę. Zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni od zakończenia Kongresu.
  • Z ulgi dla członków PSLWMZ/FECEVA mogą skorzystać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką za rok 2019 oraz członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w FECAVA, pod warunkiem okazania karty FECAVA podczas rejestracji na Kongresie. Lekarze – studenci Studiów Specjalizacyjnych korzystają ze zniżki grupowej.
  • Technicy weterynarii zobowiązani są do załączenia pisemnego oświadczenia do formularza zgłoszeniowego, że są zatrudnieni w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w charakterze personelu średniego.
  • O wysokości opłaty decyduje data wykonania przelewu na konto PSLWMZ.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję